IBS (Irritable bowel syndrome)

IBS (Irritable bowel syndrome) brukar kallas vår tids folksjukdom och innebär en orolig mage med gaser, förstoppning, diarré och värk. IBS är en förkortning av irritable bowle syndrome vilket betyder irriterad mage. Det beräknas att ungefär en av tio svenskar är drabbade och vanligast är sjukdomen hos kvinnor som är mellan 20 och 40 år.

Det går inte att säga vad sjukdomen IBS beror men det är nog inte dumt gissat att vår levnadssituation med en kombination av dålig kost, stress och ett ständigt krav att prestera bidrar till att många drabbas av IBS. Det är viktigt att ta hand om sin mage och uppmärksamma tidiga varningssignaler.

IBS går inte att diagnostisera och det har därför varit svårt för läkare att ställa en diagnos och ge ut någon lämplig medicin. Det är idag inte helt känt hur magen arbetar och därför lär det dröja ytterligare en tid innan det finns någon bra medicin mot IBS. Det bästa är att ta hand om sin mage, äta rätt och se över sin övriga livssituation för att komma i fas med sin mage.

Mag-tarmkanalen

Kommentarer inaktiverade.